Posts Tagged ‘โรลกล้วยหอม’

Banana & Mascarpone – Banana Roll

ไปเจอสูตรเค้กกล้วยหอมแบบชิฟฟอนใน blog ของพี่ป้อง แต่พี่ป้องทำในรูปแบบก้อนกลม แม่หลิ่มเบื่อแบบก้อนกลมขอทำรูปแบบเค้กม้วนแทนค่ะ