Archive for June, 2016

ทูน่าฟูคั่วสมุนไพร

วันนี้นำทูน่ากระป๋องในน้ำมันถั่วเหลืองมาประกอบอาหาร เป็นเมนูไทย ๆ ที่หลายคนคาดไม่ถึง ถ้าทำทูน่าฟูเป็นแล้วเราสามารถดัดแปลงทำอาหารได้อีกหลายเมนูเลยนะคะ