Archive for August, 2015

ปอเปี๊ยะทอด

ปอเปี๊ยะทอดเป็นเมนูของทอดของไทยที่ได้รับความนิยมมากเมนูหนึ่ง กินตอนร้อน ๆ ถึงอุ่น ๆ อร่อยมากค่ะ ส่วนไส้นั้นแล้วแต่จะประยุกต์ว่าจะทำไส้อะไร หลัก ๆ ในส่วนของไส้จะเป็นวุ้นเส้น หมูสับ กะหล่ำปลี และผักอื่น ๆ ตามแต่จะใช้ แผ่นแป้งสมัยนี้ก็หาไม่ยากแล้ว ในซุปเปอร์มาเก็ตตู้ฟรีซมีค่ะ อยากให้ลองทำกินกันดู ไม่ยากค่ะ